Hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek se vám hodí také pro případ, že by po vás soused žádal náhradu za vodu, která se z jeho studny ztratila po vybudování vaší nové studny.

V takovém případě ručí za veškeré škody hydrogeolog. Samotné stavební povolení stojí jen 300,-Kč, ale dohromady vás celé řízení může přijít na 15-20 tisíc.

Vzdálenosti navrhované studny od zdrojů možného znečištění určuje novela vyhlášky o požadavcích na využívání území č. 501/2008 Sb. Vyhláška stanoví např. vzdálenost od pozemní komunikace (dle zákona i polní cesty) 12 m pro málo propustné prostředí a 30 m pro propustné prostředí. Takto přísné liteře nelze mnohdy vyhovět a hydrogeolog smí v odůvodněných případech povolit výjimku.