Péče o kvalitu vody

Mnozí z nás využívají studnu jakožto jediný zdroj pitné vody. Ať už máte studnu u chaty, chalupy nebo rodinného domu, musíte o ni dobře pečovat. Co se pod pojmem péče o studnu skrývá? Důležitá je pravidelná dezinfekce vody a alespoň jednou za tři roky bychom měli nechat studnu důkladně a odborně vyčistit.

Pokud je studna neodmyslitelnou součástí také vašeho bydlení, musíte věnovat pozornost nejen tomu, aby byla odborně provedená, ale také pečlivě udržovaná a pravidelně čištěná. Takováto péče je důležitá, protože postupem času dochází k zanášení studny drobnými kamínky a nejrůznějšími nečistotami. Může také dojít k infikaci studny okolní kanalizací nebo jímkou prosakováním. Pokud navíc není studna z vrchu zakrytá, padají do ní nejrůznější přírodní nečistoty, jako jsou listy, větve, hmyz a jiní drobní živočichové a tak dochází ke kontaminaci vody.

A kontaminovanou vodu již samozřejmě není možné pít, protože může být zdrojem mnoha vážných onemocnění, jako je břišní tyfus či virová hepatitida typu A. Nekvalitní vodě a nepříjemným nemocem je možné se vyhnout právě pravidelnou a účinnou dezinfekcí vody nebo čištěním. Jedině tak zabráníme rozšíření mikroorganismů, které mají nepříznivý vliv na zdraví člověka. Díky čisté vodě vzroste celková kvalita našeho bydlení.

Odborné čištění

Čištění studny by se mělo provádět jednou za 2 až 3 roky a měla by jej provádět odborná firma. Jde totiž o poměrně složitou záležitost a jednotlivé postupy vyžadují odborné znalosti a zkušenosti. Pracovníci firmy přijedou, prohlédnou stav studny a nechají provést chemický a biologický rozbor vody. Jedině tak je možné zjistit, v jakém stavu se vaše voda nachází. Pokud voda například zapáchá, měl by se rozbor provést ihned, jinak stačí preventivně dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim. Dalším důležitým krokem je zjištění, zdali nejsou ve studni plyny. Poté je provedeno mechanické čištění usazenin ze stěn studny, vyčištěno filtrační a čerpací zařízení. Jakmile je studna takto vyčištěna a napuštěna vodou, provádí se další rozbor vody, aby bylo potvrzeno, že je v pořádku a je možné ji opět pít.

Dezinfekce

Majitelé studen by se do komplexního čištění studny svépomocí pouštět neměli. V případě, že je však voda jen krátkodobě nekvalitní, je možné použít nějaký dezinfekční prostředek na bázi chlóru. Chlór je dezinfekční a oxidační prostředek vhodný pro úpravu pitné i užitkové vody, který bezpečně ničí všechny bakterie (99,9 %). Jeho účinnou látkou je zdraví neškodný chlornan sodný, který je nazýván také aktivní chlór. Ten při styku s nečistotami uvolňuje aktivní kyslík a vodu dezinfikuje. Aktivní chlór se poté rozloží na chlorid sodný, známý pod názvem kuchyňská sůl. Tato chemická reakce zaručuje, že v čištěné vodě nezůstane žádná nežádoucí chemická složka. Voda je tak po dezinfekci opět naprosto bezpečná a vhodná ke konzumaci. Doporučuje se však počkat několik hodin, až se ztratí zbytky nepříjemné chlórové příchuti. Dezinfikovat vodu ve studni můžeme klidně každý den, ale doporučuje se tak provádět alespoň jednou týdně, abychom zabránili šíření patogenních mikroorganismů. Dezinfekcí se výrazně sníží riziko přenosu infekcí a nemocí.