Průzkumný vrt

Úspěšně provedený průzkumný vrt přemění na vrtanou studnu se všemi náležitostmi a tak se vlastně průzkumné vrtání zahrne do ceny budoucí studny.

V případě neúspěchu, pokud naše firma provede tzv. suchý vrt na místě, které sama vlastním odhadem určila, si neúčtuje žádný honorář.