Povolení pro vrtanou studnu

Vrtaná studna je podle zákona stavbou a k jejímu vybudování je třeba získat stavební povolení a k provozování zase potřebujeme povolení k odběru vody.

Vrtaná studna svépomocí

Studnu není dovoleno v žádném případě hloubit svépomocí. Studnařské práce smějí provozovat jen firmy vedené odborně způsobilou osobou v oboru geologických prací a hydrogeologie.

Klasické studny s hloubkou přesahující 3 m a vrty s hloubkou přes 30 m jsou navíc považovány za báňské dílo a smějí je provádět jen osoby s osvědčením příslušného báňského úřadu.


Ať už jste se rozhodli vybudovat studnu novou nebo vlastníte a používáte studnu vybudovanou po 1. lednu 1955, jste podle litery zákona povinni k ní mít stavební povolení a povolení k odběru vody.

Pro studny již vybudované není problém zažádat o jejich dodatečné povolení. Není li studna zjevně vybudována po roce 1955, třeba s použitím novějších materiálů, máte vyhráno, za hodnověrný důkaz stáří studny se považuje i čestné prohlášení. Odběr vody ze studní vzniklých před rokem 1955 je automaticky pokládán za povolený.

Stavební povolení pro vrtanou studnu

O stavební povolení pro novou studnu je nejlépe zažádat po úspěšném provedení průzkumného vrtu.

Žádost se podává na vodoprávním úřadě, který spadá pod odbor životního prostředí obecního úřadu. Ten také uděluje povolení k odběru vody.

K žádosti o stavební povolení je třeba přiložit projektovou dokumentaci studny zpracovanou (nebo alespoň orazítkovanou) projektantem autorizovaným pro obor vodohospodářských staveb, dále územní rozhodnutí stavebního úřadu, doklady o vlastnictví pozemku, na kterém chcete studnu budovat, navíc od vás může vodoprávní úřad požadovat posudek hydrogeologa.