Osazení vrtané studny

OSAZENÍ VRTANÉ STUDNY
Po dosažení požadované zvodně (vodního pramene) se vrt ještě o něco prohloubí tak aby se dno studny nacházelo nejméně 5m pod hladinou.

Pažení studny - zárubnice

Poté se do vrtu spouští pažení, tzv. zárubnice.

Dnes se zpravidla jedná o trubky zhotovené z hygienicky nezávadných plastů. Ve zvodni jsou použity perforované trubky. Nad zvodní opět pokračujeme plnou zárubnicí až po zhlaví studny. V záplavových oblastech ukončujeme zhlaví studny nejméně 30 cm nad hranicí stoleté vody, v místech, kde záplavy nehrozí, ukončujeme studnu v montážní šachtě. 

Montážní šachtu překrývá kompaktní plastové víko upravené proti zatékání dešťové vody jako u klasické studny.

Estetické zakončení studny

Z venku vypadá manipulační šachta vrtu úplně stejně jako ústí klasické studny, takže se nemusíme bát, že nám vrt pokazí estetický vzhled naší zahrady. Můžeme ji obložit kamením a třeba nad ní i umístit stříšku se starým rumpálem.

Obsyp pažení

Ještě před stavbou manipulační šachty ovšem musejí studnaři provést obsyp pažení vrtané studny. V největší hloubce kde je odebírána voda se perforovaná zárubnice obsypává kačírkem, zbytek vrtu se utěsňuje jílem nebo podobným materiálem někdy se také betonuje. 

Ocelové nebo plastové skruže (předpažnice)

Jistí stěny samotného vrtu ocelovými skružemi několik metrů od povrhu až po kompaktní horninu, protože povrchové horniny bývají nejpohyblivější. 

Samotné okolí vrtané studny musíme do okruhu dvou metrů překrýt zpevněnou zeminou případně nepropustnou fólií, proti zatečení dešťové vody a terén vyspádovat směrem od vrtu s nejméně dvouprocentním stoupáním.