Rozbor pitné vody

Odborné laboratoře poskytují celou škálu rozborů pitné vody s různým zaměřením dle vlastního ceníku.

Můžete si sami určit látky, jejichž přítomnost ve vodě chcete zkontrolovat.


Pro kolaudační řízení postačí krácený rozbor dle Vyhlášky 252/2004 Sb. v ceně okolo 2 000,- Kč.

Jsme-li opatrnější, můžeme zvolit jeho úplnou verzi za zhruba 6 500,-Kč,- případně doplněnou o radiologický rozbor v hodnotě cca 1 600,-Kč.

Jak často provádět rozbor vody?

Pokud máme podezření na nějaké náhlé znečištění, například z důvodu zápachu vody, měli bychom rozbor nechat provést ihned. Jinak bychom jej měli provádět pravidelně dvakrát do roka na jaře a na podzim.

Bude-li vaše voda shledána bakteriologicky znečištěnou, musíte přikročit k dezinfekci studny, ale i celého rozvodu vody, zejména boileru např. savem. Pokud je vaše voda znečištěna chemicky musíte zvolit její vhodnou úpravu podle druhu znečištění. S přesným postupem dezinfekce nebo úpravy vody vám opět nejlépe poradí odborná laboratoř.